Maksudnya: ”Dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah dari kecemaran dan segala macam kekotoran.

Advertisements